bestyrelsesmøde referrat 2014-05-19

Hej alle medlemmer.

Vi har afholdt et lille møde, og havde følgende ting på bordet.
Dan er kommet med forslag om aktivitetskalender / udvalg. Dette synes vi i bestyrelsen er en godt initiativ, og støttet op om dette. Det vil dog kræve at alle er med til at hjælpe.
Her i begynder stadiet, ligger der forslag om aktiviteter hver 2. uge.
Vi har masser af aktiviteter lige uden for døren. ( Skaterbanen / rampen) , Vores by, vores havn, vores natur. Så der skulle ikke være nogen hindring for at man kan få et skud i kassen.
Vi er  i bestyrelsen er også opmærksomme på at mange ønsker en form for undervisning,  Dette er til stadighed en meget svær opgave at fuldfører, da vi ikke kan beslaglægge andres fritid, med mindre vi vil betale en udefra kommende underviser.
Næste problem, er : Hvad skal vi egentlig undervises i. ??
Vi har talt om en fælles tur med Sandormen, hvor vi så vil blive kørt helt til toppen, og så gå tilbage til p-pladsen.  Dette vil ( hvis det kan lade sig gøre) blive en klubaften. Det skal dog arrangeres med Sandormen´s personale.
Hvis det kan lade sig gøre, vil vi genoptage en gammel plan, om at tage i Ørnereservatet, d 28. juni 2014. ( Vi afventer tilbagemelding derfra om pladser, og priser.)
I vil få en mail med de nærmere oplysninger snarest.
Månedens foto.  Medlemmerne ønsker stadig at vide en periode forud, hvad emnerne bliver. Vi har tænkt at lave en “tombola” hvori medlemmerne har lagt forslag / emner i, og derfra så trække en serie af emner.
Service info:
Mandag  2.juni afholder Klitkoret en større koncert på Kappelborg, og der vil derfor måske være lidt forstyrrelser ved vores lokale. Men man vil forsøge at få folk til at gå udenom vores lokale. Vi blev her også opfordret til at kigge forbi, måske evt tage fotos.
Mandag 9.juni. Lukket pga. 2.pinsedag.
Mandag 16 juni. lokale udlånt til anden side. Vi er blevet tilbudt 1.sal ( vores gamle lokale)

Mandage i ugerne 29.30.31  (14.21.28 juli) holder klubben sommerferie. Uge 30 er lokalerne udlånt til Skawcup, men derudover, hvis man ønsker at samles kan man kontakte bestyrelsen og låne en nøgle.

M.v.h 
Bestyrelsen
Skagen Fotoklub

 

Efter generalforsamling.

Mandag 20. januar 2014 blev der afholdt generalforsamling i vores fotoklub, her er et referat:

Referat af Skagen Fotoklub’s generalforsamling 20.01.2014

1. Valg af dirigent:
CC blev igen dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning:
Lars M. fortalte om året der var gået og om klubbens fremtid.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Kontigentet blev uændret

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Kim H. og Claus P. opstillede og blev valgt til bestyrelsen som suppleant: Mikkel B.
Claus P. blev vores nye kasser og Kim H. som sekretær

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
Lars M. blev genvalgt som formand.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rudy P. blev genvalgt som revisor som suppleant: Jane S.

9. Eventuelt.
blev der bla. Diskuteret kontigentbetaling, konkurrence regler/afstemminger, fototure,  gruppearbejder og andre ting, som bestyrelse vil tage til efterretning og arbejde fremad med

alt igennem en hyggelig aften med afsluttende smørrrebrød,
På bestyrelsens vegne tak.
Lars Madsen
Formand

Referat: Ekstraordinær generalforsamling 18.02.2013

Da det var tid til at få orden på alle vedtægter, havde bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter CC blev valgt som dirigent, gik det slag i slag.
Vedtægterne (link) blev vedtaget 19 stemmer for – ingen imod.
Revisor blev Rudy P og Allan J.H blev suppleant.
Ingen havde noget under eventuelt.
Tak for god ro og orden, det hele var ovre efter 15 minutter.