Indkaldelse til generalforsamling 26.01.2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 26. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 5. januar 2015

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Linda M. (genopstiller ikke)

Lars M. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 23.01.2015.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 11. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub

Nød – afstemning

Så blev det tid til afstemning blandt de indsendte billeder til månedens tema : En nød.
2014 JANUAR SKAGEN FOTOKLUB TEMA NØD
Der var 6 fine billeder indsendt.  Stemmerne er blevet talt op, og resultatet  afsløret.
3
Torben M. gled ind i regnskabet med en flot 1. plads med 22 point stemmer

Lars M. fik en 2. plads med 12 piont
Inger N. sluttede af på en 3. plads med 7 point.
Næste ( igangværende) konkurrence er med temaet: Ur.
Så det er bare med at være kreativ.

Tema regler pr. 01.01.2014

Da der har været usikkerhed omkring reglerne til tema konkurrencen 2014,
bliver de lige ridset op her som der også hele tiden har stået på hjemmesiden

Regler:

1. Du skal selvfølgelig være medlem af Skagen fotoklub for at kunne deltage i vores “månedskonkurrence”
2. Billedet skal du selv ha taget i måneden.
3. Billedet må gerne behandles i photoshop eller lignende program, men du skal kunne fortælle/lære øvrige medlemmer hvad du har gjort.
4. Billedet skal afleveres rettidigt til billedredaktøren, billeder(a)skagenfotoklub.dk, billeder der bliver modtaget for sent vil ikke blive medtaget.
5. Billedet skal være jpg og helst være mellem 1200px og 1920px i bredden (billeder der er større vil automatisk blive resized, 1920px til vores skærm i klubben og 1200px til hjemmesiden)

Så det er bare med at komme igang og være kreativ.

Efter generalforsamling.

Mandag 20. januar 2014 blev der afholdt generalforsamling i vores fotoklub, her er et referat:

Referat af Skagen Fotoklub’s generalforsamling 20.01.2014

1. Valg af dirigent:
CC blev igen dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning:
Lars M. fortalte om året der var gået og om klubbens fremtid.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Kontigentet blev uændret

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Kim H. og Claus P. opstillede og blev valgt til bestyrelsen som suppleant: Mikkel B.
Claus P. blev vores nye kasser og Kim H. som sekretær

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
Lars M. blev genvalgt som formand.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rudy P. blev genvalgt som revisor som suppleant: Jane S.

9. Eventuelt.
blev der bla. Diskuteret kontigentbetaling, konkurrence regler/afstemminger, fototure,  gruppearbejder og andre ting, som bestyrelse vil tage til efterretning og arbejde fremad med

alt igennem en hyggelig aften med afsluttende smørrrebrød,
På bestyrelsens vegne tak.
Lars Madsen
Formand