Indkaldelse til generalforsamling 26.01.2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 26. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 5. januar 2015

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Linda M. (genopstiller ikke)

Lars M. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 23.01.2015.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 11. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub

Efter generalforsamling.

Mandag 20. januar 2014 blev der afholdt generalforsamling i vores fotoklub, her er et referat:

Referat af Skagen Fotoklub’s generalforsamling 20.01.2014

1. Valg af dirigent:
CC blev igen dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning:
Lars M. fortalte om året der var gået og om klubbens fremtid.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Kontigentet blev uændret

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Kim H. og Claus P. opstillede og blev valgt til bestyrelsen som suppleant: Mikkel B.
Claus P. blev vores nye kasser og Kim H. som sekretær

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
Lars M. blev genvalgt som formand.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rudy P. blev genvalgt som revisor som suppleant: Jane S.

9. Eventuelt.
blev der bla. Diskuteret kontigentbetaling, konkurrence regler/afstemminger, fototure,  gruppearbejder og andre ting, som bestyrelse vil tage til efterretning og arbejde fremad med

alt igennem en hyggelig aften med afsluttende smørrrebrød,
På bestyrelsens vegne tak.
Lars Madsen
Formand

Indkaldelse til Generalforsamling 20.01.2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 20. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 30. december 2013

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Torben M. (genopstiller ikke)

Carsten V. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 17.01.2014.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 6. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub

Referat: Ekstraordinær generalforsamling 18.02.2013

Da det var tid til at få orden på alle vedtægter, havde bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter CC blev valgt som dirigent, gik det slag i slag.
Vedtægterne (link) blev vedtaget 19 stemmer for – ingen imod.
Revisor blev Rudy P og Allan J.H blev suppleant.
Ingen havde noget under eventuelt.
Tak for god ro og orden, det hele var ovre efter 15 minutter.

Generalforsamling 2013

Så er det jo blevet tid til generalforsamling i vores lille klub.
Mandag 28. januar 2013 kl19.30 i lokalet på Kappelborg,
og den endelige dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af lovligt indsendte forslag.
  a) Klubaftenen er fra kl. 19,00 indsendt af Laust
  b) Klubbens studielys opbevares skiftevis hos medlemmerne, som

  så administrerer udlejningen i opbevaringsperioden.
 6. Valg af to bestyrelsesedlemmer
      Ingen, af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, ønsker genvalg.
     Udover valg af 4 bestyrelsesmedlemmer ønskes valgt en
     suppleant.
 7. Eventuelt

Af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” bedes du tilmelde dig hos

   Carsten på E-mail cavepe(a)pc.dk senest fredag den 25.01.2013.