Opstart efter lang sommerferie.

Så er der kun en brugt sommerferie tilbage. Selv om vejret stadig er fint, så er vi nu i gang med efteråret som jo selvfølgelig betyder masser af aktivitet i fotoklubben.

Bestyrelsen har holdt møde, hvor kalenderen er blevet lavet. så kig i kalenderen der skal ske en masse spændende ting i efteråret.

Det vigtigste først. Julefrokosten bliver den 7 december 2015. mere info kommer senere 🙂

Tema konkurrencen kører stadig, så få nu indleveret de super gode billeder i får taget, så der kan vises en masse flotte billeder frem..

Der vil i løbet af efteråret blive afholdt en klub/familie tur til Bangsbo dyrehave, hvor vi skal på foto safari samt hygge. mere info kommer senere.

Vi glæder os til at se alle til en hyggelig gang fotosnak i klubben

 

Indkaldelse til generalforsamling 26.01.2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 26. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 5. januar 2015

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Linda M. (genopstiller ikke)

Lars M. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 23.01.2015.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 11. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub