Program 1. halvår 2019

4/1 – Drøftelse af tabuemne. Deadline er 8. marts. Hvem vil deltage? – Kamerateknik generelt, opsætning, menuer o.s.v. Kvartalskonkurrencen, hvor deadline er senest 31. marts.
11/2 – Drøftelse af kommende fotoudstilling. Langtidseksponering.
18/2 – Vinterferie.
25/2 – Signatur og rammer.
4/3 – Blog, hjemmeside, Facebook, og andre sociale medier.
11/3 – Frit emne.
18/3 – Studiefoto.
25/3 – Fotomarathon – Vi sendes ud med en bunden opgave for at fotografere.
1/4 – Bedømmelse af billeder fra kvartalskonkurrencen og fotomarathon.
8/4 – HDR og bracketing.
15/4 – Påskeferie.
22/4 – Påskeferie.
29/4 – Behandling af HDR fotos fra sidst.
6/5 – Macrofoto.
13/5 – Bedømmelse af macrobilleder.
20/5 – Frit emne.
27/5 – Fotoloppemarked.
3/6 – Foto i det fri (ude).
10/6 – 2. Pinsedag.
17/6 – Bedømmelse af billeder fra sidste gang.
24/6 – Grillaften og afslutning.

Generalforsamling.

Glædelig Jul til alle.

Nu nærmer sig tiden hvor der der igen skal afholdes Generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer af Skagen Fotoklub til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 22 januar 2018. – nærmere info tilgår meget snart.

Husk derfor betaling af kontingent inden, så din stemme er gældende.

 

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

 

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Så er det snart tid for den ordinære generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer til generalforsamling mandag den 30 januar 2017  kl 1830 i klublokalet på Kappelborg.

Klubben er vært med en bid brød og en kop vand (eller noget lign) så derfor tilmelding nødvendigt.

Dagsorden ifølge vedtægter. Som jo kan ses på Klubbens hjemmeside…

 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • På valg er:

Thom

Dan (Formand) Genopstiller ikke.

  • Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt (under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før.

Velmødt

Opstart efter lang sommerferie.

Så er der kun en brugt sommerferie tilbage. Selv om vejret stadig er fint, så er vi nu i gang med efteråret som jo selvfølgelig betyder masser af aktivitet i fotoklubben.

Bestyrelsen har holdt møde, hvor kalenderen er blevet lavet. så kig i kalenderen der skal ske en masse spændende ting i efteråret.

Det vigtigste først. Julefrokosten bliver den 7 december 2015. mere info kommer senere 🙂

Tema konkurrencen kører stadig, så få nu indleveret de super gode billeder i får taget, så der kan vises en masse flotte billeder frem..

Der vil i løbet af efteråret blive afholdt en klub/familie tur til Bangsbo dyrehave, hvor vi skal på foto safari samt hygge. mere info kommer senere.

Vi glæder os til at se alle til en hyggelig gang fotosnak i klubben

 

Indkaldelse til generalforsamling 26.01.2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 26. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 5. januar 2015

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Linda M. (genopstiller ikke)

Lars M. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 23.01.2015.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 11. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub