Indkaldelse til generalforsamling 26.01.2015

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 26. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen.

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 5. januar 2015

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Linda M. (genopstiller ikke)

Lars M. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 23.01.2015.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 11. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub

Eksklusivt foredrag

Skagen Fotoklub har fået en eksklusiv – nu og her -mulighed for et foredrag med Fotograf Linda Suhr, International Fotograf, 
som vil fortælle noget om hendes oplevelser ude i verdenen, vise billeder, og komme lidt ind på de anvendte teknikker.
 
 
Fra fiskefabrik til feteret fotograf
Linda er 50 år, født i Danmark, og er uddannet fotograf. Til dagligt er hun bosiddende i Frankrig,  men Jens ( fra klubben) har fanget hende og fået en aftale i hus om et lille foredrag kun for klubbens medlemmer, allerede denne mandag 25. august 2014.

Sommer tur 2014

Skagen Fotoklub inviterer hermed alle sine medlemmer til en fælles tur til Ørnereservatet Lørdag 28.juni.
Showet starter kl 15:00, og der åbnes for adgang en time før.
Skagen Fotoklub betaler billetten for sine medlemmer, og ønsker man at have sin bedre halvdel med, koster det 55 kr pr. person.
Men for at det hele skal kunne lykkes skal vi have svar retur, så vi kan bestille billetterne.
Svar / tilmelding SKAL ske via besvarelse på klubbens mail.
Senest fredag 20.juni 2014 – tilmeldingen er bindende.
 

Hvis der er stemning for det, kan vi evt arrangere at vi starter ved Tversted Søerne, evt med en madpakke eller lignende. (Hvis vejret ellers er på vores side)

bestyrelsesmøde referrat 2014-05-19

Hej alle medlemmer.

Vi har afholdt et lille møde, og havde følgende ting på bordet.
Dan er kommet med forslag om aktivitetskalender / udvalg. Dette synes vi i bestyrelsen er en godt initiativ, og støttet op om dette. Det vil dog kræve at alle er med til at hjælpe.
Her i begynder stadiet, ligger der forslag om aktiviteter hver 2. uge.
Vi har masser af aktiviteter lige uden for døren. ( Skaterbanen / rampen) , Vores by, vores havn, vores natur. Så der skulle ikke være nogen hindring for at man kan få et skud i kassen.
Vi er  i bestyrelsen er også opmærksomme på at mange ønsker en form for undervisning,  Dette er til stadighed en meget svær opgave at fuldfører, da vi ikke kan beslaglægge andres fritid, med mindre vi vil betale en udefra kommende underviser.
Næste problem, er : Hvad skal vi egentlig undervises i. ??
Vi har talt om en fælles tur med Sandormen, hvor vi så vil blive kørt helt til toppen, og så gå tilbage til p-pladsen.  Dette vil ( hvis det kan lade sig gøre) blive en klubaften. Det skal dog arrangeres med Sandormen´s personale.
Hvis det kan lade sig gøre, vil vi genoptage en gammel plan, om at tage i Ørnereservatet, d 28. juni 2014. ( Vi afventer tilbagemelding derfra om pladser, og priser.)
I vil få en mail med de nærmere oplysninger snarest.
Månedens foto.  Medlemmerne ønsker stadig at vide en periode forud, hvad emnerne bliver. Vi har tænkt at lave en “tombola” hvori medlemmerne har lagt forslag / emner i, og derfra så trække en serie af emner.
Service info:
Mandag  2.juni afholder Klitkoret en større koncert på Kappelborg, og der vil derfor måske være lidt forstyrrelser ved vores lokale. Men man vil forsøge at få folk til at gå udenom vores lokale. Vi blev her også opfordret til at kigge forbi, måske evt tage fotos.
Mandag 9.juni. Lukket pga. 2.pinsedag.
Mandag 16 juni. lokale udlånt til anden side. Vi er blevet tilbudt 1.sal ( vores gamle lokale)

Mandage i ugerne 29.30.31  (14.21.28 juli) holder klubben sommerferie. Uge 30 er lokalerne udlånt til Skawcup, men derudover, hvis man ønsker at samles kan man kontakte bestyrelsen og låne en nøgle.

M.v.h 
Bestyrelsen
Skagen Fotoklub

 

Skagen Varmeværk besøg

Så har fotoklubben været på rundvisning, på Skagen Varmeværk. image_1
Vi er blevet inviteret til at fotografere værket, på kryds og tværs. I dag var alle interesserede så mødt på værket, hvor Jan Diget var vært ved en rundvisning, med forklaringer om stort og småt, samt en lille forfriskning efter rundvisningen. Der er nu lagt i støbeskeen til nogle gode foto ideer, hvor vi i fotoklubben får en eksklusiv mulighed for at levere fotos til varmeværkets 50 års jubilæum,

Læs resten