Generalforsamling.

Glædelig Jul til alle.

Nu nærmer sig tiden hvor der der igen skal afholdes Generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer af Skagen Fotoklub til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 22 januar 2018. – nærmere info tilgår meget snart.

Husk derfor betaling af kontingent inden, så din stemme er gældende.

 

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

 

Kalender resten af året.

Så er det lykkedes at få adgang til hjemmesiden igen. derfor kommer der lige en opdatering af aktivitetskalenderen for resten af året.

 

27/11: Løs foto-snak, samt se på resultater fra praktiske aften

04/12: Micro justering

11/12: Photoshop vs. Lightroom

Andre indput eller andet der skal på hjemmesiden er velkommen.

Dan.

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Så er det snart tid for den ordinære generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer til generalforsamling mandag den 30 januar 2017  kl 1830 i klublokalet på Kappelborg.

Klubben er vært med en bid brød og en kop vand (eller noget lign) så derfor tilmelding nødvendigt.

Dagsorden ifølge vedtægter. Som jo kan ses på Klubbens hjemmeside…

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
 • Fastsættelse af næste års kontingent
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 • På valg er:

Thom

Dan (Formand) Genopstiller ikke.

 • Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt (under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før.

Velmødt

Fotoudstilling

Skagen Fotoklub holder fernisering for vores fotoudstilling den 1 Dec. kl. 17:00 til 18:00 på Kulturhus Kappelborg.

 

Arrangementet er lavet i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, og Pixum. Vi har valgt at vise hvad vores medlemmer kan, og har udvalgt 45 fotos, hvor Pixum så har vurderet hvert enkelt foto, og valgt hvilken papirtype fotoet skulle printes på.

 

Vi vil selvfølgelig gerne have så mange til at kigge forbi og se hvad vi laver, så i forbindelse med udstillingen har vi lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde et foto fra udstillingen. Det eneste man skal gøre er at udfylde en seddel med navn og adresse, samt nævne hvilket foto man bedst kan lide. Når udstillingen er overstået, vil der blive udtrukket en vinder, som dermed vinder det foto som personen bedst kunne lide.

 

Der vil også være mulighed for at købe de enkelte fotos fra udstillingen, dog vil disse først kunne afhentes efter endt udstilling.

26-beskaaret-2-3-goree-old-window-collage

Regler for Fotokokurrencen

 1. Du skal selvfølgelig være medlem af Skagen fotoklub for at kunne deltage i vores “måneds konkurrence”
 2. Emnet er “årstiden”
 3. Der må gerne indleveres flere billeder, dog max 5 stk. hver gang.
 4. Billedet skal du selv ha taget og redigeret.
 5. Billedet må gerne behandles i Photoshop eller lignende program, men du skal kunne fortælle/lære øvrige medlemmer hvad du har gjort.
 6. Billedet skal afleveres rettidigt til billedredaktøren, billeder(a)skagenfotoklub.dk, billeder der bliver modtaget for sent vil ikke blive medtaget.
 7. Billedet skal være jpg og helst være mellem 1200px og 1920px i bredden (billeder der er større vil automatisk blive resized, 1920px til vores skærm i klubben og 1200px til hjemmesiden)

Efter fristen vil billederne blive nummereret og lagt ind på tema siden så man kan se alle billeder hjemme på sin egen skærm, og danne sig et indtryk. På klubaften (ifølge kalenderen) vil vi have en afstemning og bagefter en gennemgang billederne, for at kunne stemme skal man møde op. 

Datoer for aflevering af billeder er:

29/2-2016  31/5-2016  31/8-2016  30/11-2016 Billederne sendes til billedredaktøren, billeder(a)skagenfotoklub.dk

Vi håber på en masse gode billeder