Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Så er det snart tid for den ordinære generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer til generalforsamling mandag den 30 januar 2017  kl 1830 i klublokalet på Kappelborg.

Klubben er vært med en bid brød og en kop vand (eller noget lign) så derfor tilmelding nødvendigt.

Dagsorden ifølge vedtægter. Som jo kan ses på Klubbens hjemmeside…

 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • På valg er:

Thom

Dan (Formand) Genopstiller ikke.

  • Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt (under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før.

Velmødt