Efter generalforsamling.

Mandag 20. januar 2014 blev der afholdt generalforsamling i vores fotoklub, her er et referat:

Referat af Skagen Fotoklub’s generalforsamling 20.01.2014

1. Valg af dirigent:
CC blev igen dirigent på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning:
Lars M. fortalte om året der var gået og om klubbens fremtid.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Kontigentet blev uændret

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Kim H. og Claus P. opstillede og blev valgt til bestyrelsen som suppleant: Mikkel B.
Claus P. blev vores nye kasser og Kim H. som sekretær

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
Lars M. blev genvalgt som formand.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Rudy P. blev genvalgt som revisor som suppleant: Jane S.

9. Eventuelt.
blev der bla. Diskuteret kontigentbetaling, konkurrence regler/afstemminger, fototure,  gruppearbejder og andre ting, som bestyrelse vil tage til efterretning og arbejde fremad med

alt igennem en hyggelig aften med afsluttende smørrrebrød,
På bestyrelsens vegne tak.
Lars Madsen
Formand