Indkaldelse til Generalforsamling 20.01.2014

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Skagen Fotoklub til afholdelse:
Mandag d. 20. Januar kl. 19.30 i klubbens lokale, Kappelborg, 9990 Skagen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen

forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 30. december 2013

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Torben M. (genopstiller ikke)

Carsten V. (genopstiller ikke)

suppleant: Mikkel Burmeister

7. Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Rudy P.

suppleant: Allan H.

9. Eventuelt.

(under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, men af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” efter generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på mail: skagenfotoklub.bs(a)gmail.com senest fredag den 17.01.2014.

Indkomne forslag og et revideret regnskab vil blive fremsendt pr. mail senest 6. januar

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Skagen Fotoklub