Referat: Ekstraordinær generalforsamling 18.02.2013

Da det var tid til at få orden på alle vedtægter, havde bestyrelsen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter CC blev valgt som dirigent, gik det slag i slag.
Vedtægterne (link) blev vedtaget 19 stemmer for – ingen imod.
Revisor blev Rudy P og Allan J.H blev suppleant.
Ingen havde noget under eventuelt.
Tak for god ro og orden, det hele var ovre efter 15 minutter.