Generalforsamling 2013

Så er det jo blevet tid til generalforsamling i vores lille klub.
Mandag 28. januar 2013 kl19.30 i lokalet på Kappelborg,
og den endelige dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af lovligt indsendte forslag.
  a) Klubaftenen er fra kl. 19,00 indsendt af Laust
  b) Klubbens studielys opbevares skiftevis hos medlemmerne, som

  så administrerer udlejningen i opbevaringsperioden.
 6. Valg af to bestyrelsesedlemmer
      Ingen, af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, ønsker genvalg.
     Udover valg af 4 bestyrelsesmedlemmer ønskes valgt en
     suppleant.
 7. Eventuelt

Af hensyn til indkøb af noget “spiseligt” bedes du tilmelde dig hos

   Carsten på E-mail cavepe(a)pc.dk senest fredag den 25.01.2013.