Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling.

Så er det snart tid for den ordinære generalforsamling.

Derfor indkaldes alle medlemmer til generalforsamling mandag den 30 januar 2017  kl 1830 i klublokalet på Kappelborg.

Klubben er vært med en bid brød og en kop vand (eller noget lign) så derfor tilmelding nødvendigt.

Dagsorden ifølge vedtægter. Som jo kan ses på Klubbens hjemmeside…

 

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • På valg er:

Thom

Dan (Formand) Genopstiller ikke.

  • Valg af formand (blandt bestyrelsens medlemmer)
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt (under punktet eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning)

Husk forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før.

Velmødt

Fotoudstilling

Skagen Fotoklub holder fernisering for vores fotoudstilling den 1 Dec. kl. 17:00 til 18:00 på Kulturhus Kappelborg.

 

Arrangementet er lavet i samarbejde med Kulturhus Kappelborg, og Pixum. Vi har valgt at vise hvad vores medlemmer kan, og har udvalgt 45 fotos, hvor Pixum så har vurderet hvert enkelt foto, og valgt hvilken papirtype fotoet skulle printes på.

 

Vi vil selvfølgelig gerne have så mange til at kigge forbi og se hvad vi laver, så i forbindelse med udstillingen har vi lavet en lille konkurrence, hvor man kan vinde et foto fra udstillingen. Det eneste man skal gøre er at udfylde en seddel med navn og adresse, samt nævne hvilket foto man bedst kan lide. Når udstillingen er overstået, vil der blive udtrukket en vinder, som dermed vinder det foto som personen bedst kunne lide.

 

Der vil også være mulighed for at købe de enkelte fotos fra udstillingen, dog vil disse først kunne afhentes efter endt udstilling.

26-beskaaret-2-3-goree-old-window-collage